Lietojot 9lab.lv mājaslapu, Jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumus.

SIA 9 lab veic visas darbības, lai maksimāli nodrošinātu lapas drošu pārlūkošanu un aizsargātu ikviena lietotāja datus.

Lapas apmeklētāji var lietot 9lab.lv mājaslapas sadaļas bez nepieciešamības atklāt personas datus, tomēr dažus no mūsu interaktīvajiem pakalpojumiem mēs varam nodrošināt tikai pēc lapas apmeklētāja identifikācijas.

9lab.lv var atklāt Jūsu personīgo informāciju gadījumos, kad to pieprasa tiesas spriedums vai spēkā esošie likumi.

Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, 9lab.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot 9lab.lv lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
— nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
— pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti Jūsu lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
— iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
— parādītu Jūsu vajadzībām pielāgotu reklāmas informāciju.

Mājaslapas saturs, tai skaitā grafiskie attēli, teksts, dati, informācija, dizains, saturiskā un vizuālā informācija, ir SIA 9 lab īpašums un autortiesību objekts. Mājaslapas vai tās daļu kopēšana, reproducēšana, pārpublicēšana, glabāšana vai citāda publiska un komerciāla izmantošana ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad ir saņemta SIA 9 lab rakstiska piekrišana.

Mājaslapā var būt izvietotas saites uz citām mājaslapām. SIA 9 lab neatbild par citu ar SIA 9 lab tieši nesaistīto mājaslapu saturu.

SIA 9 lab nenes atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, seku radītiem, finanšu zaudējumiem vai neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu.

www.9lab.lv